خانه کتاب عمومی نوشت افزار محصولات فرهنگی کتاب دانشگاهی کمک آموزشی آموزش زبان خارجی کودک و نوجوان ناشران نویسندگان

خلاصه رمان کوری


تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۹/۰۱
img

درون مایه این کتاب بیان یک ارزش اخلاقی می باشد و ان ارزش نهادن و ضایع نکردن حقوق دیگران است.در این هیچ یک از شخصیت ها اسم ندارند بلکه انها با شغل یا ویژگی های ظاهریشان شناخته می شوند.مثلا آقای چشم پزشک یا خانم اقای چشم پزشک و ...

داستان از یک چراغ قرمز شروع می شود .پشت چراغ قرمز ناگهان یکی از رانندگان اتومبیل کور می شود .گویی همه جا را سفید می بیند.با سبز شدن چراغ اتومبیلهای پشتی بوق زنان خواهان حرکت اتومبیل شخص کور هستند ولی از واقعه اتفاق افتاده خبر ندارند از ماشین پیدا شده و به سراغ ماشین جلویی می ایند و به هر نحو که شده در ماشین او را باز می کنند و مشاهده می کنند که راننده ماشین داد می زند که من کور شدم. یک نفر فرد کور را سوار ماشین کردن و به خانه اش می برد ودر نهایت ماشین او را می دزد. داستان در همین چارچوب ادامه پیدا کرده و رفته رفته افراد بیشتری کور می شوند .دولت برای کنترل این وضعیت تصمیم به قرنطینه کورها در محلی خاص می گیرد . در این است که اتفاق خاصی می افتد دولت غذای ای گروه را تامین می کند ولی دیگر به نحوه مدیریت پخش غذا و ... در داخل محل قرنطینه کاری ندارد .به همین دلیل اتفاقات بسیاری قابل تاملی درون آن محل می افتد .گروهی از اراذل در داخل محل قرنطینه همه چیز را به دست می گیرند .ابتدا از زن ها جواهرات و ... را می خواهند و در نهایت کار به خواسته های شهوانی از زنان می رسد .همسر آقای چشم پزشکی که اول از همه کور شد برای این همسرش را تنها نگذارد خودش را به کوری زده و او را هم به این محل منتقل می کنند .در نهایت همه ی انسان ها کور می شوند و فقط همان زن اقای چشم پزشک بینا باقی می ماند .این خانم برای اینکه از شر افراد اوباش خلاص شود تصمیم به کشتن آنها گرفته و بوسیله ی چندین نفر دیگر از زنان کور حساب همه ی اراذل اوباش را می رسد. در نهایت این گروه راهی بسوی بیرون یافته و بیرون می آیند و به چند دسته تقسیم شده وبه دنبال یافتن غذا می روند .در جهان تنها زن آقای چشم پزشک است که بیناست .اوهم سر دسته یکی از گروه ها شده و افراد آن دسته را به منزل خود می برد و از آنها پذیرایی می کند. در این لحظه است که فریاد من دارم می بینم از سایرین شنیده می شود و افراد کور به ترتیب بینایی خودشان را به دست می آورند و     ..........

 


نظرات